1 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W WOJNOWICACH

 

OGŁOSZENIE O ZMIAINIE OGŁOSZENIA

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ I MODYFIAKCJI SIWZ