Program Ochrony Środowiska

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z prognozą do 2020 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013-2016 z prognozą do 2020 r.