Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w 2020 r.

1. Plan postępowań