Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w 2021 r.

1. Plan postępowań

2. Plan postępowań - aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w 2020 r.

1. Plan postępowań