Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY OPALENICA, W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. OGŁOSZENIE

Informacja z otwarcia ofert na: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY OPALENICA, W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Zbiorcze zestawienie ofert

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie zamierza przeprowadzić Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy w 2019 r.

1. Plan postępowań. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY OPALENICA, W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ       

- Zał. 1 do SIWZ

- Zał. 2 do SIWZ

- Zał. 3 do SIWZ

- Zał. 4 do SIWZ

- Zał. 5 do SIWZ

- Zał. 6 do SIWZ

- Zał. 7 do SIWZ

- Zał. 8 do SIWZ 

- Zał. 9 do SIWZ

- Zał. 10 do SIWZ