Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji. 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozlicznia dotacji