Sprawozdania finansowe

2019

Miejscem publikacji sprawozdania finansowego Szkoly Postawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy za rok 2019 jest Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy.

2018

Miejscem publikacji sprawozdania finansowego Szkoly Postawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Opalenicy za rok 2018 jest Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy.