Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Treść informacji w załączniku: wyniki