Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Zatrudnienie

KARTA USŁUGI

 
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU, WYDANIE KOPII ŚWIADECTWA PRACY

 

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7).
Wydanie kopii świadectwa pracy.

2. WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek składa się na załączonym formularzu.

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica,
pokój 01

Telefon:614477281 wew. 48, 697 873 187

Godziny przyjęć petentów:
pon. - pt. 7:30 – 15:30

4. OPŁATY
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

6. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
• Ustawa o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)

7. TRYB ODWOŁAWCZY:
BRAK

8. ZAŁĄCZNIKI