Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE ORGANIZOWANYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH W 2019 R

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631) Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia:

Miejsce zgromadzenia: Sielinko - tereny WODR, Opalenica, Sielinko

Planowana trasa Zgromadzenia: Sielinko,Troszczyn, Dakowy Mokre, Uścięcice, Kozłowo, Opalenica (ul. Poznańska, Rynek, Farna, Powstańca Kozaka, Wyzwolenia, Nowotomyska, Spokojna, przejazd przez skrzyżowanie z DW 307 do ul. Opalenickiej w Sielinku)

Termin zgromadzenia: 20 lipca 2019 r. (sobota) w godz. 14.00 do 15.00