Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nr GKIV-7033-24/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. udzielone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Spółce z o. o.

DECYZJA