Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Konsultacje społeczne

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

Informacja o wynikach konsultacji.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

ZARZĄDZENIE

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

ZARZĄDZENIE

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

INFORMACJA

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podm

ZARZĄDZENIE

PROJEKT UCHWAŁY

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych.pdf

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z 13 lutego 2018 r.

Informacja o wynikach konsultacji.  

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowy

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

Projekt

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej program współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządow

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat oczekiwań i potrzeb dotyczących działalności biblioteki.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec.

OBWIESZCZENIE

Informacja o wynikach konsultacji społecznych.

INFORMACJA

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio

Zarządzenie nr 209/2015 Burmistrza Opalenicy z 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektuuchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarzadowymioraz innymi podmiotami, prowadzacymi działalność pozytku publicznego na 2016 rok.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica

Ogłoszenie Burmistrza Opalenicy

projekt uchwały

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowy

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.  

 

Projekt

 

Informacje o wynikach konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały.

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 

Projekt  

 

Informacje o wynikach konsultacji społecznych.   

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowy

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.   

Projekt 

Informacje o wynikach konsultacji społecznych 

Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej wraz z prognozą od

Ogłoszenie  Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarcz

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej  w Opalenicy w sprawie Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Opalenica na lata 2014-2020.

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady

Zarządzenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu zarządzenia w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Gminie Opalenica oraz ustalenia zasad jej działania.

Projekt  

Informacje o wynikach konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy z dnia 19 października 2011 r.

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji z mieszkańcami Gminy projektu uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opalenicy

projekt uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opalenicy

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY z dnia 17 sierpnia 2011 r.

 

Treść obwieszczenia wraz z projektem uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opalenicy.pdf