Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Z dniem 16 kwietnia 2016 roku Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempiniu uruchomił w Gminie Opalenica Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

PSZOK usytuowany jest w miejscowości Troszczyn - teren oczyszczalni.
PSZOK jest czynny w następujące dni tygodnia:

- poniedziałek od 15.00 do 19.00
- środa od 9.00 do 13.00
- piątek od 15.00 do 19.00
- sobota od 10.00 do 18.00

PSZOK obsługuje Pan Leonard Stankowski.

Odpady na PSZOK będą przyjmowane od mieszkańców tylko z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązującym regulaminem.