Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gospodarka odpadami

Segregacja odpadów

W lutym 2012 roku Radni Rady Miejskiej zdecydowali o przystąpieniu przez Gminę Opalenica do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempinu. Związek Międzygminny został powołany, by gminy wspólnie mogły wykonywać zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Przepisy, które zmieniły dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami weszły w życie 1 lipca 2013 roku. Do zadań Związku należy m.in. organizowanie odbioru odpadów komunalnych, ogłaszanie przetargów, ustalanie cen za wywóz nieczystości, prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

Obecnie na terenie Gminy Opalenica do 31 grudnia 2022 r. odpady komunalne od mieszkańców Gminy Opalenica będzie odbierać Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS, wybrane w drodze przetargu przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.
Numer kontaktowy do firmy LS PLUS: 61 44 78 459, 517 243 239 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Numer kontaktowy do Urzędu Miejskiego w Opalenicy:
61 44 77 281 wew. 43 lub 697 873 195 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Jak segregować

Lista wiadomości