Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nieodpłatna pomoc prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

Lista jednostek  nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

 

LISTA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PONOWNIE STACJONARNIE

Informujemy, że od 2 listopada w Powiecie Nowotomyskim przywrócona została stacjonarna działalność Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Przypominamy, iż w Opalenicy punkt znajduje się w ośrodku zdrowia przy ul. Powstańców Wlkp. 1A. Czynny jest on w poniedziałki (9.00-13.00), środy (13.00-17.00) i czwartki (15.30-19.30).

 

Rejestracja:

 tel. 61 44 26 708 – codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00.do 12.00

 e-mail: pomocprawna@powiatnowotomyski.pl

 strona internetowa np.ms.gov.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna w Opalenicy w 2021 roku

W związku ze stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, aż do odwołania, odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby, chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, prosi się o rejestrację:

  • telefoniczną: 61 44 26 700,
  • e-mailową: pomocprawna@powiatnowotomyski.pl,
  • na stronie internetowej: np.ms.gov.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna w Opalenicy w 2020 roku.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lista jednostek  nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna w Opalenicy w 2019 roku.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna w Opalenicy w 2018 roku.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiece Nowotomyskim w 2017 r.