Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gospodarowanie zbędnymi i zużytymi składnikami majątku

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica.

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica.

Burmistrz Opalenicy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego

Oferta na zakup ciągnika rolniczego PRONAR

Umowa kupna-sprzedaży ciągnika rolniczego Pronar

Lista wiadomości