Gospodarowanie zbędnymi i zużytymi składnikami majątku

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica.

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego.

Lista wiadomości