Gospodarowanie zbędnymi i zużytymi składnikami majątku

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Opalenica

Wykaz zbędnych składników
Lista wiadomości