Gospodarowanie zbędnymi i zużytymi składnikami majątku

Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego gminy Opalenica

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego
Lista wiadomości