Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Niegolewie przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 24 lutego 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Niegolewie - działka nr 118/2 o pow. 0,2361 ha, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargowej.

 

Załącznik: wykaz nieruchomości

 

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.