Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 lutego 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Kopankach.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 lutego 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Kopankach - działka nr 149/6 i nr 149/7 o łącznej pow. 0,1060 ha oraz działka nr 149/8 o pow. 0,1253 ha, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.