Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 maja 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w miejscowości Opalenica: działki nr1428/18 i 1432/18 o łącznej powierzchni 1335 m2.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 

Wykaz nieruchomości