Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości - gruntu przeznaczonego do zbycia, położonego w Opalenicy, w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 13 maja 2019 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości - gruntu przeznaczonego do zbycia, położonego w Opalenicy, w trybie bezprzetargowym - DZIAŁKA NR 2053/2 o pow. 210 m2.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu

Załącznik: wykaz nieruchomości.