Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2018

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w miejscowości Terespotockie.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 września 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonych w miejscowości Terespotockie – działka nr 148/11 o pow. 0,13 ha.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w prasie lokalnej.

 

Załącznik: wykaz nieruchomości

Lista wiadomości