Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2018

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości – działka nr 2069/2 o pow. 0,0150 ha położonej w Opalenicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 2069/2 o pow. 0,0150 ha położonej w Opalenicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 2056/2.

W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.


Załącznik: wykaz nieruchomości

Lista wiadomości