Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2018

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy przy ul. Niegolewskich 3/5 – lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 28 marca 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Opalenicy przy ul. Niegolewskich 3/5 – lokal
mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.
 
Załącznik: wykaz nieruchomości
Lista wiadomości