Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

2018

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Opalenicy przy ul. Ticza Bara, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 20 lutego 2018 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości – działka nr 1962 o pow. 0,0372 ha położonej w Opalenicy przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 

Wykaz nieruchomości

Lista wiadomości