Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach - działka nr 160o pow. 0,76 ha, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze przetargowej. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.