Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu, wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, położonych w Opalenicy przy ul. Parkowej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 4 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, położonych w Opalenicy przy ul. Parkowej - działka nr 195/14 o pow. 4976 m2, nr 195/20 o pow. 13040 m2, nr 195/38 o pow. 27756 m2, nr 195/39 o pow. 11823 m2, nr 194/2 o pow. 46854 m2, nr 195/15 o pow. 9269 m2, nr 195/28 o pow. 2295 m2, nr 195/31 o pow. 596 m2 i nr 195/34 o pow. 11263 m2.

 

Załącznik: wykaz nieruchomości

 

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej