Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 08 marca 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach - działka nr 231/5 o pow. 0,0665 ha, przeznaczonej do najmu, w drodze bezprzetargowej.

 

Załącznik: wykaz nieruchomości

 

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.