Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2021

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej. 

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 25 stycznia 2021 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej o pow. 52,58 m2 (pomieszczenie nr 306 i 307) położonej w Opalenicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 a, zlokalizowanej na działce nr 729/4 i 728/10, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej. 

 

Załącznik: Wykaz nieruchomości

 W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej

Lista wiadomości