Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej przy ul. Parkowej w Opalenica.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 lutego 2020 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Opalenica przeznaczonej do użyczenia. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 

Wykaz nieruchomości