Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Troszczyniu przeznaczone do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze przetargowej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 02 października 2020 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonych w Troszczyniu (obręb Drapak) - działka nr 39 o pow. 0,38 ha i działka nr 41 o pow. 0,35 ha, przeznaczone do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze przetargowej.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Załącznik: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI