Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 września 2020 r., wykazów nieruchomości.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 29 września 2020 r., na okres 21 dni, wykazów nieruchomości:

- położonej w Kopankach - działka nr 87/6 o pow. 0,50 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

- położonej w Rudnikach - działka nr 583/1 o pow. 1,0544 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

W/w wykazy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.