Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Dakowy Mokre - działka nr 407 oraz działka nr 502 przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 04 grudnia 2020 r., na okres 21 dni, wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Dakowy Mokre - działka nr 407 o pow. 0,47 ha oraz działka nr 502 o pow. 1,01 ha, przeznaczonych do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze przetargowej.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

W/w wykazy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazów zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.