Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 18 kwietnia 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, położonej w Rudnikach.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Wykaz nieruchomości