Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Powstańca Kozaka

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 29 kwietnia 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w Opalenicy przy ul. Powstańca Kozaka 5, 5a, 7.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 

wykaz nieruchomości