Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Parkowej, przeznaczonej do najmu

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 30 stycznia 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Parkowej, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 

Wykaz nieruchomości