Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Młyńskiej, przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 października 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. Młyńskiej, przeznaczonej do użyczenia.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 

Wykaz nieruchomości