Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. 5 Stycznia

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 6 listopada 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przy ul. 5 Stycznia, przeznaczonej do najmu.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Wykaz nieruchomości