Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości zabudowanej kotłownią

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu 23 stycznia 2019 r., na okres 21 dni wykazu: nieruchomości lokalowych położonych w Opalenicy, przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym; nieruchomości zabudowanej kotłownią, położonej w Opalenicy przy ul. Stefana Żeromskiego, przeznaczonej do najmu oraz urządzeń i budowli ciepłowniczych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

W/w wykazy zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazów została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.