Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Burmistrza Opalenicy o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 6 czerwca 2019 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Opalenicy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1a, przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej.

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

 

Wykaz nieruchomości