Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu – pomieszczenia przy ul. 3 Maja 1 w Opalenicy.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 17 maja 2019 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu – pomieszczenia przy ul. 3 Maja 1  w Opalenicy. W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy. Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załącznik -  wykaz nieruchomości