Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu gruntu, pod garaż przeznaczony dla samochodu osobowego

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 4 grudnia 2018 r., na okres 21 dni wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu gruntu, pod garaż przeznaczony dla samochodu osobowego, położonego w Opalenicy, przy ul. Mickiewicza

W/w wykaz został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.

Informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu.

Załącznik: wykaz nieruchomości