Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działki nr 598, nr 599, nr 602, nr 604 oraz położonej w Urbanowie - część działki nr 138/1 przeznaczo

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 06 grudnia 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Rudnikach – działki nr 598 o pow. 0,1300 ha, nr 599 o pow. 0,6100 ha, nr 602 o pow. 0,2600 ha, nr 604 o pow. 0,2500 ha oraz położonej w Urbanowie - część działki nr 138/1 o pow. 0,3153 ha (pow. całej działki wynosi 0,6153 ha), przeznaczonych do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej.


W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy,
a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Załącznik: Wykaz nieruchomości

Lista wiadomości