Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do oddania w użyczenie

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 listopada 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia będzie część działki nr 1227/11 o pow. 70,00 m2 położona w Opalenicy w celu ustawienia ogólnodostępnego urządzenia rekreacyjnego. Ww. wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 

Wykaz nieruchomości
Lista wiadomości