Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - lokal użytkowy oraz wiata – plac składowy i magazynowy

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 23 października 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej. Przedmiotem najmu będzie lokal użytkowy oraz wiata – plac składowy i magazynowy znajdujące się na działce nr 692/1.
W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Załącznik: wykaz nieruchomości
Lista wiadomości