2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 1791/3, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samoch

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 09 października 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 1791/3, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko o wymiarach 3 m x 6 m).
W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.
 
Załącznik: wykaz nieruchomości

Lista wiadomości