Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/1, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej.

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 15 września 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – działka nr 1344/1 o pow. 0,5321 ha, przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Załącznik: wykaz nieruchomości

Lista wiadomości