Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 07 czerwca 2017 r., wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 44/3 o pow. 0,54 ha przeznaczonej do dzierżawy gruntu na

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 07 czerwca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 44/3 o pow. 0,54 ha (pow. całej działki wynosi 6,0130 ha), przeznaczonej do dzierżawy gruntu na cele rolnicze, w drodze bezprzetargowej. W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

 Załącznik: wykaz nieruchomości

Lista wiadomości