Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2017

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 01 czerwca 2017 r., wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samoch

Burmistrz Opalenicy informuje o wywieszeniu w dniu 01 czerwca 2017 r., na okres 21 dni, wykazu nieruchomości położonej w Opalenicy – część działki nr 1598, przeznaczonej do najmu gruntu w celu ustawienia przenośnego garażu dla samochodu osobowego, w drodze bezprzetargowej (jedno stanowisko). W/w wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Załącznik: wykaz nieruchomości

Lista wiadomości